Informacije o projektu

Rekonstrukcija sisema za detekciju i dojavu požara

Kategorija:

Tržni cenatr

Lokacija:

Šabac, Srbija

Radovi završeni:

Decembar 2021. god – Januar 2022. god

Opis projekta:

1. Isporuka i ugradnja opreme stabilnog sistema za automatsku detekciju i dojavu požara

Stop Shop Šabac

Radovi na rekonstrukciji-zameni postojeće opreme, isporuci i ugradnji nove opreme za automatsku detekciju i dojavu požara u objektu Stop Shop-a u Šapcu. Radovi su izvođeni su u decembru 2021. Godine i januaru 2022.

Za vreme izvođenja radova, objekat je radio u punom kapacitetu, što je predstavljalo izazov za naše montere. U sklopu objekta, nalazi se 18 lokala poznatih brendova, što znači veliki broj posetilaca u objektu.

Sistem se sastoji od 1 centrale i preko 400 ugrađenih elemenata. U kotlarnici su postavljeni detektori metana. Ugradnja nove opreme firme Zarja iz Slovenije omogućila je savremenije, bezbednjije i sigurnije funkcionisanje sistema za dojavu i detekciju požara, a samim tim i sigurnost posetilaca shopping centra.

Menu