Informacije o projektu

Izrada Stabilnog sistema za za automatsku detekciju i dojavu požara sa umerežavanjem  i servisiranjem.

Kategorija:

Centar za osnovnu policijsku obuku

Lokacija:

Sremska Kamenica, Srbija

Radovi završeni:

Avgust – oktobar 2021. god

Opis projekta:

Radovi na rekonstrukciji-zameni postojeće opreme, isporuci i ugradnji nove opreme za automatsku detekciju i dojavu požara u Centru za osnovnu policijsku obuku Sremska kamenica izvođeni su u periodu od avgusta do septembra 2021. godine.

Centar za osnovnu policijsku obuku

Centru za osnovnu policijsku obuku, u svom kompleksu obuhvata  Novi Internat, Taktičku kuću, Biblioteku, Kotlarnica i Portirnicu.

Za potrebe sistema za automatsku detekciju i dojavu požara ugrađena je oprema firme Zarja iz Slovenije. Sistem obuhvata: 5 protivpožarnih adresibilnih centrala i oko 1200 elemenata sa svim izvršnim funkcijama. Celokupan sistem je integrisan u jednu celinu i prati se preko jednog servera.

Ugradnja nove opreme firme Zarja iz Slovenije omogućila savremenije, bezbednjije i sigurnije funkcionisanje sistema za dojavu i detekciju požara, a samim tim i sigurnost pripadnika  Centa za osnovnu policijsku obuku.

Izbornik