Merna kola

U današnjem svetu, brzo lociranje kvarova na kablovima je ključno za održavanje stabilnosti električnih mreža. Sa odgovarajućom opremom, ovo postaje mnogo jednostavnije i efikasnije. Kada se lako pristupa pravim alatima, vreme potrebno za lociranje kvara se značajno smanjuje, a kvarovi se rešavaju brže. Merna kola su dizajnirana da pruže rešenja za ispitivanje kablova i lociranje kvarova na kablovima u realnim uslovima, bez obzira na okruženje

Prednosti Mernih Kola

Naša merna kola su opremljena naprednim sistemima za ispitivanje kablova, razvijenim u saradnji sa krajnjim korisnicima kako bi se zadovoljili standardi svakodnevnog terenskog rada. Naša vozila su dizajnirana tako da budu prilagodljiva potrebama korisnika i omogućavaju adekvatna ispitivanja za različite vrste kablova, bilo da se radi o niskom, srednjem ili visokom naponu.

Sveobuhvatne Usluge Ispitivanja Kablova

Pored mernih kola, nudimo sveobuhvatne usluge ispitivanja kablova koje uključuju:

 • Traženje kvara na kablovima: Precizno i brzo lociranje problema kako bi se osigurao nesmetan rad vašeg sistema.
 • Traženje trase kablova: Detekcija i praćenje trasa kablova radi bolje organizacije i održavanja.
 • Ispitivanje trase kabla: Detaljno ispitivanje kako bi se osigurao kvalitet i pouzdanost kabla kroz celu njegovu dužinu.
 • Ispitivanje kabla: Proveravanje integriteta i funkcionalnosti kablova različitih napona.
 • Naponsko ispitivanje: Testiranje kablova pod različitim nivoima napona kako bi se osigurala njihova pouzdanost i sigurnost u radu.
 • VLF ispitivanje kablova: Niskofrekventno ispitivanje koje omogućava precizno detektovanje potencijalnih problema.
 • Lociranje kvara na kablu: Korišćenje naprednih tehnologija za brzo i tačno određivanje tačke kvara.

Napredne Metode Ispitivanja i Standardi

Naša ispitivanja obuhvataju širok spektar metoda i standarda kako bismo osigurali da kablovi zadovoljavaju sve potrebne specifikacije. Na primer, koristeći metode kao što jei insulation resistance test, osiguravamo da su kablovi otporni na različite uslove rada i bezbedni za upotrebu. Standardi kao što su ISO/IEC 17025 i ISO/IEC 17065 takođe garantuju najviši nivo kvaliteta i preciznosti u našim uslugama​.

Prednosti Korišćenja Naših Usluga

Korišćenjem naših mernih kola i ispitnih sistema, možete biti sigurni da ćete dobiti najtačnije i najpouzdanije rezultate ispitivanja, što doprinosi bržem rešavanju problema i održavanju optimalne funkcionalnosti vaših kablovskih sistema. Naši stručnjaci su tu da vam pruže podršku u svakom koraku, od inicijalnog ispitivanja do konačne dijagnostike i rešenja. Efikasno lociranje kvara i redovno ispitivanje kablova može značajno smanjiti troškove održavanja i produžiti životni vek vaših kablovskih sistema​ (Mega Pte Ltd)​​ (Praxis Resources)​.

Naša misija je pružiti visokokvalitetne usluge koje će zadovoljiti sve vaše potrebe za ispitivanjem kablova, bilo da se radi o niskonaponskim, srednjenaponskim ili visokonaponskim kablovima. Kontaktirajte nas danas kako biste saznali više o našim uslugama i kako možemo pomoći vašoj kompaniji da održi stabilnost i pouzdanost svojih električnih mreža​

Proizvođač: SEBA KMT, Tip: Clasic – Trofazni Merno Ispitni Sistem

Funkcionalnosti i Specifikacije:

Naš trofazni merno ispitni sistem, proizvođača SEBA KMT, pruža sveobuhvatno rešenje za ispitivanje kablova i traženje kvara na energetskim niskonaponskim i srednjenaponskim kablovima nazivnog napona do 35 kV. Koristeći metode ARM, ICE, DECAY, i TDR, ovaj sistem omogućava precizno lociranje kvarova na kablovima, što osigurava brzo i efikasno rešavanje problema.

ARM Metoda:

Merna kola su opremljena udarnim generatorom od 2000 J za ARM metodu traženja kvara na kablu. ARM metoda omogućava brzo i precizno lociranje mesta proboja na kablu, čime se smanjuje vreme zastoja i troškovi popravki.

DECAY Metoda:

Za DECAY metodu koristi se napon od 70 kV, što omogućava uspešno iznalaženje svih vrsta kvarova, od onih sa malom impedansom otpora do kvarova sa velikom impedansom otpora. Ova metoda je posebno efikasna za detekciju složenih kvarova koji se teško uočavaju standardnim metodama.

Karakteristike:

 • Ispitivanje kablova i opreme sa jednosmernim naponom do 70 KVDC: Ovo omogućava detaljnu proveru integriteta i pouzdanosti kablova, što je ključno za održavanje sigurnosti i efikasnosti električnih mreža.
 • Ispitivanje kablova sa VLF metodom (Uisp=52 kV, f=0,1 Hz): VLF (Very Low Frequency) metoda je idealna za testiranje kablova jer pruža precizne rezultate bez oštećenja kablova.
 • Traženje kvara na kablu udarnim generatorom snage od 2000 J: Ovaj snažni generator omogućava efikasno lociranje kvarova na dugim trasama kablova.
 • Teleflex – TDR (Time Domain Reflectometer) radar za iznalaženje greške na trasi do 30 km: TDR radar omogućava brzo i precizno određivanje mesta kvara na velikim udaljenostima, što je posebno korisno za velike industrijske komplekse.
 • Digiphone – za akustično određivanje mesta proboja na kablu preko ARM metode: Digiphone koristi akustične signale za precizno lociranje mesta kvara, čime se olakšava i ubrzava proces popravke.
 • Ferolux – lociranje kablova ispod zemlje, iznalaženje trase kablova: Ferolux uređaj omogućava efikasno lociranje kablova ispod zemlje, što je ključno za održavanje i planiranje infrastrukturnih radova.
Menu