Informacije o projektu

Radovi na Covid bolnici u Novom Sadu

Kategorija:

Bolnica

Lokacija:

Novi Sad

Radovi završeni:

Septembar 2021. god

Opis projekta:

1. Projektovanje sistema slabe struje (stabilni sistem za automatsku detekciju i dojavu požara-sos bolnički sistem).

2.Isporuka i ugradnja sisteme za potrebe automatske detekcije i dojave požara i sistema bolničke signalizacije.

Covid bolnica Novi Sad

Radovi na nevedenom objektu su započeti u mesecu junu 2021. godine i završeni su početkom meseca septembra 2021. godine, zahvaljujući velikom zalaganju, entuzijazmu i požrtvovanju stručnog kadra, koji je bio angažovan na ovom velikom projektnom poduhvatu. Rok za izvođenje je bio kratak u otežanim uslovima rada, a zahtevi obimni.

Bolnički kompleks se prostire na 20511m2 i poseduje sledeće objekte: centralni objekat, objekte intenzivne i poluintenzivne nege i objekte koji su neophodni za normalno funkcionisanje: kuhinja, mrtvačnica, vešeraj, medicinski gasovi, kotlarnica, portirnica i objekat Trafostanice.

Za potrebe sistema za automatsku detekciju i dojavu požara ugrađena je oprema firme Zarja iz Slovenije.

Sistem obuhvata: 6 protivpožarnih adresibilnih centrala i 2500 elemenata sa svim izvršnim funkcijama. Bolnička signalizacija je raspoređena u tri objekta i obuhvata 650 bolničkih ležajeva. Celokupan sistem je integrisan u jednu celinu i prati se preji jednog servera.

Izbornik