Informacije o projektu

Izrada stabilnog sistema za za automatsku detekciju i dojavu požara sa umerežavanjem i servisiranjem.

Kategorija:

Sistem za automatsku detekciju i dojavu požara

Lokacija:

Durmitorska i Sarajevska, Beograd, Srbija

Radovi završeni:

Druga polovina 2022. god

Opis projekta:

Radovi na rekonstrukciji-zameni postojeće opreme, isporuci i ugradnji nove opreme za automatsku detekciju i dojavu požara u objektima Ministarstva unutrašnjih poslova, Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata izvođeni su u toku 2022. godine.

JEDINICA ZA OBEZBEĐENJE ODREĐENIH LIČNOSTI I OBJEKATA

Za potrebe sistema za automatsku detekciju i dojavu požara ugrađena je oprema firme Zarja iz Slovenije. Za potrebe izrade sistema ugrađeno je oko 500 elemenata.

Ugradnja nove opreme firme Zarja iz Slovenije omogućila savremenije, bezbednjije i sigurnije funkcionisanje sistema za dojavu i detekciju požara, a samim tim i sigurnost pripadnika  Jedinice za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata.

Menu