Informacije o projektu

Radovi na osvetljavanju sportsko-rekreativnog centra Kolubara

Kategorija:

Sportsko-rekreativni centar

Lokacija:

Lazarevac

Radovi završeni:

Januar 2021. god

Opis projekta:

1. Isporuka, ugradnja i puštanje u rad rasvete u Sportsko rekreativnom centru “Kolubara” u Lazarevcu

Sportski centar Kolubara

Radovi u SRC “Kolubara” su započeti i završeni u mesecu januaru 2021. godine. Radove je finansirala EPS – Ogranak RB Kolubara, a cilj je bio da se zameni postojeća rasveta koja je zastarela i dotrajala. Rasveta je zamenjenja novom PHILIPSOVOM rasvetom u sportskim halama i otvorenim terenima  SRC. Delovi centra u kojima je realizovana zamena su: košarkaški teren na otvorenim terenima, mala sala, velika sala, streljana i teretana.

Rok za izvođenje radova je bio izuzetno kratak, zbog aktuelnih i svakodnevnih sportskih dešavanja. U ovom SRC se organizuju mnogobrojna takmičenja, a deca opštine Lazarevac i okolnih mesta ovde izvode sporstke aktivnosti. Novom savremenom rasvetom poboljšan je kalitet osvetljaja, a postignuta energetska efikasnost ustedom električne energije.

Izbornik