Informacije o projektu

Radovi na Vojnom kompleksu Zemun polje – Covid bolnica u Batajnici

Kategorija:

Bolnica

Lokacija:

Beograd – Batajnica

Radovi završeni:

Decembar 2020. god

Opis projekta:

1. Projektovanje elektro-energetskih instalacija, sistema slabe struje (stabilni sistem za automatsku detekciju i dojavu požara-sos bolnički sistem) i projektovanje trafostanica.

2. Isporuka, ugradnja i puštanje u rad, sistema za potrebe automatske detekcije i dojave požara i sistema bolničke signalizacije.

Covid bolnica u Batajnici

Radovi na nevedenom objektu su započeti u mesecu avgustu 2020. godine i završeni su početkom meseca decembra 2020. godine, zahvaljujući velikom zalaganju, entuzijazmu i požrtvovanju stručnog kadra, koji je bio angažovan na ovom velikom projektnom poduhvatu. Zbog same vandredne situacije izazvane pandemijom Covid 19, kako kod nas tako i u svetu rok za izvođenje je bio kratak u otežanim uslovima rada, a zahtevi obimni. Bolnički kompleks se prostire na 22000m2 i poseduje sledeće objekte: centralni objekat, objekte intenzivne i poluintenzivne nege i objekte koji su neophodni za normalno funkcionisanje: kuhinja, mrtvačnica, vešeraj, medicinski gasovi, kotlarnica, portirnica i objekat Trafostanice.

Za potrebe sistema za automatsku detekciju i dojavu požara ugrađena je oprema firme Zarja iz Slovenije. Sistem obuhvata: 5 protivpožarnih adresibilnih centrala i 2000 elemenata sa svim izvršnim funkcijama. Bolnička signalizacija je raspoređena u tri objekta i obuhvata 950 bolničkih ležajeva. Celokupan sistem je integrisan u jednu celinu i prati se preko jednog servera.

Izbornik