Informacije o projektu

Zaštita instalacije i fiksiranje ormana automatike

Kategorija:

Putevi

Lokacija:

Koridor 11 – Autoput „Miloš Veliki“

Radovi završeni:

Februar 2022. god

Opis projekta:

1. Fiksiranje ormana automatike
2. Zaštita cevi optičke instalacije od glodara

Radovi na održavanju dela puta Koridora 11

U saradnji sa Institutom ,,Mihailom Pupin” u februaru 2022. godine, izvršili smo:

Popravka postamenta 18 razvodnih ormara automatike od tunela “Brančić” ka isključenju za Ljig. Dva ormana u tunelu “Brančić” i jedan orman na petlji “Takovo”.
U sklopu ovih radova izvedeni su i radovi na zaštiti optičke instalacije od glodara.

Ove radove je finansiralo JP “Putevi Srbije”. Radovi su izvedeni u skladu sa zakonima, pravilima i propisima Republike Srbije, a u cilju održavanja visokog stepena bezbednosti odvijanja saobraćaja na delu puta Koridor 11 – Autoput ,,Miloš Veliki”.

Menu