Informacije o projektu

Radovi na reviziji Trafo stanica i kontrolisanje NN razvodnih ormana

Kategorija:

Visokonaponska i Niskonaponska oprema

Lokacija:

Koridor 11 – Autoput ,,Miloš Veliki”

Radovi završeni:

Prva polovina 2021. godine

Opis projekta:
  1. Revizije Trafo stanica na Koridoru 11
  2. Pregled NN razvodnih ormana na Koridoru 11
Radovi na reviziji Trafo stanica i NN ormana

U saradnji sa Institutom ,,Mihailom Pupin”” u prvoj polovini 2021. Godine, izvršili smo:
1. Revizije Trafostanica
– TS ,,Veliki kik” , TS ,,Brđani”, TS ,,Brančić”, TS ,,Šarani” i TS ,,Savinac”

2. Kontrolisanje NN razvodnih ormana ( Energetski, Ormani automatike i RACK ormani) u okviru:
– Tunela Veliki kik, Brđani, Šarani, Savinac,
– Petlje ,,Preljina” i Petlje ,,Takovo”,
– Odmorišta “Boljkovci” i “Lalinci” I odmorište 95

Ove radove je finansiralo JP “Putevi Srbije”. Kontrole se izvode u skladu sa zakonima, pravilima i propisima Republike Srbije, a u cilju održavanja visokog stepena bezbednosti odvijanja saobraćaja na delu puta Koridor 11 – Autoput ,,Miloš Veliki”.

Izbornik